tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7357:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7357:2010 áp dụng cho khí thải gây ô nhiễm phát ra từ động cơ đốt trong của mô tô hai, ba hoặc bốn bánh, có khối lượng bản thân nhỏ hơn 400 kg, vận tốc thiết kế lớn nhất vượt quá 50 km/h và/hoặc dung tích làm việc của xi lanh lớn hơn 50 cm3. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN