tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7186:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7186:2010 áp dụng cho phát xạ (bức xạ và dẫn) nhiễu tần số rađiô từ: Phần chiếu sáng của thiết bị đa chức năng trong đó một trong các chức năng chính là chiếu sáng; phụ kiện độc lập dành riêng cho thiết bị chiếu sáng; thiết bị bức xạ UV và IR; tín hiệu nê-ông quảng cáo; thiết bị chiếu sáng đường phố/chiếu sáng bằng đèn pha được thiết kế sử dụng ngoài trời;. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG