tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7186:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7186:2010 áp dụng cho phát xạ (bức xạ và dẫn) nhiễu tần số rađiô từ: Phần chiếu sáng của thiết bị đa chức năng trong đó một trong các chức năng chính là chiếu sáng; phụ kiện độc lập dành riêng cho thiết bị chiếu sáng; thiết bị bức xạ UV và IR; tín hiệu nê-ông quảng cáo; thiết bị chiếu sáng đường phố/chiếu sáng bằng đèn pha được thiết kế sử dụng ngoài trời;. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.