tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7169:2010 - ASTM D 1094-07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7169:2010 quy định phương pháp xác định sự có mặt của các cấu tử có khả năng trộn lẫn với nước trong xăng hàng không và nhiên liệu tuốc bin hàng không và tác động của các cấu tử này lên sự thay đổi về thể tích và bề mặt phân pha của nhiên liệu - nước. Mời các bạn tham khảo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN