tailieunhanh - Giáo trình Kỹ thuật bào chế và sinh học dược học các loại thuốc (sách dùng đào tạo dược sĩ đại học) (Tập 1): Phần 1

(BQ) "Kỹ thuật bào chế và sinh học dược học các loại thuốc (sách dùng đào tạo dược sĩ đại học) (Tập 1)" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sinh dược học bào chế, một số kỹ thuật và dạng thuốc mới. Phần 1 cuốn sách trình bày đại cương về bào chế và sinh học dược, dung dịch thuốc. . | BỘ Y TÊ KỸ THUẬT BÀO CHÊ VẢ SINH DƯỢC HỌC CÁC DẠNG THUOC SÁCH DÙNG ĐÀO TẠO Dược sĩ ĐẠI HỌC Tập 1 BỘ Y TẾ KỸ THUẬT BÀO CHÊ VÀ SINH DƯỢC HỌC CÁC DẠNG THUỐC Sách dùng dào tạo dược sĩ đại học MÃ SỐ Đ 20 z 04 TẬPI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG