tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7064:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7064:2010 về Giấy vệ sinh thay thế TCVN 7064:2002. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy tissue dùng làm giấy vệ sinh ở dạng cuộn (thường được gọi là “giấy toilet"). nội dung chi tiết. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG