tailieunhanh - Đề kiểm tra chất lượng dạy, học bồi dưỡng lần 1 có đáp án môn: Toán (Năm học 2010 - 2011)

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi môn Toán, "Đề kiểm tra chất lượng dạy, học bồi dưỡng lần 1 môn Toán" năm học 2010 - 2011 dưới đây. Với kết cấu gồm 7 câu hỏi bài tập có đáp án trong thời gian làm bài 180 phút, hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | .