tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7060:2009 - ISO 9130:2005

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7060:2009 quy định phương pháp đo để xác định vị trí trọng tâm của mô tô và của tổ hợp mô tô - người lái. Tiêu chuẩn áp dụng cho mô tô hai bánh. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN