tailieunhanh - Quyết định số 3012/QĐ-BYT

Quyết định số 3012/QĐ-BYT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thi đua ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 3012 QĐ-BYT Hà Nội ngày 31 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA NGÀNH Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49 2003 NĐ-CP ngày 15 05 2003 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội thi đua ngành Y tế sau đây gọi là Ban tổ chức Đại hội gồm các Ông Bà có tên sau 1. Ông Lê Ngọc Trọng Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Ban 2. Bà Vũ Thị Phương Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Phó trưởng Ban 3. Ông Trần Công Kỷ Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên thường trực 4. Ông Dương Quốc Trọng Chánh Văn phòng - Ủy viên 5. Ông Trịnh Đình Cần Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Ủy viên 6. Ông Dương Huy Liệu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên 7. Ông Trịnh Quân Huấn Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - PC. HIV AIDS - Ủy viên 8. Ông Lý Ngọc Kính Vụ trưởng Vụ Điều trị - Ủy viên 9. Ông Cao Minh Quang Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Ủy viên 10. Ông Trần Đức Long Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế - Ủy viên 11. Ông Nguyễn Quang Thuận Giám đốc TT. Truyền thông GDSK - Ủy viên 12. Ông Lê Thấu Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống - Ủy viên 13. Ông Nguyễn Mạnh Hải Chuyên viên Vụ Pháp chế - Ủy viên thư ký 14. Bà Mai Thị Hiên - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Ủy viên thư ký Điều 2. Ban tổ chức Đại hội có các nhiệm vụ 1. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chương trình kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua ngành Y tế. 2. Chuẩn bị nội dung Đại hội thi đua ngành Y tế bao gồm a. Báo cáo tổng kết đánh giá phong trào thi đua công tác khen thưởng trong ngành Y tế 2001-2005 và phương hướng công tác thi đua khen thưởng của ngành giai đoạn 20062010 b. Lựa chọn và xây dựng các báo cáo điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân tham luận tại Đại hội. 3. Tổ chức tuyên truyền và giáo dục về công tác thi đua khen thưởng giới thiệu các điển hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.