tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật chụp X-Quang - Kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh: Phần 1

Phần 1 cuốn "Kỹ thuật chụp X-Quang - Kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh" giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật chụp X-Quang không chuẩn bị (thường quy) bao gồm: Kỹ thuật chụp X-Quang xương khớp chi trên, kỹ thuật chụp X-Quang xương khớp chi dưới, kỹ thuật chụp X-Quang phổi và khung xương lồng ngực,. Mời các bạn tham khảo. | Cao Đang Y té Phú Tho - Thư viện iiiSiiil PHẠM MINH THÔNG Chú biên KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT VIÊN CHẤN ĐOÁN HĨNH ẢNH KỸ THUẬT CHỤP X-QUAN G Kỹ thuật viên chấn đoán h CÁC SÁCH CỪXG TÁC GIẢ SIÊU ÂM TổNG QUÁT. Chủ hiên. Nhà xuất bân Hại học Huê. 2 111. 604 trang. kh sách 19x27 cni. BÀI GIANG CHAN HOÁN HỈNH ẮNH. Viẽt cúng các tác giá khác. Nhà xuãt bán Y Học. 20 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG