tailieunhanh - Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2009 môn Toán: Khối A

Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2009 môn "Toán - Khối A" có cấu trúc gồm 2 phần với 6 câu hỏi bài tập. Tài liệu giới thiệu đến các bạn 3 đề thi, để củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. | .