tailieunhanh - AJAX – Tương lai của Web 2.0 part 7

Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng, thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình thành nên môi trường cộng đồng, ở đó mọi người cùng tham gia đóng góp cho xã hội "ảo" chứ không chỉ "duyệt và xem". Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng, thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình. | AJAX - Tương lai của Web AJAX J. . 0-ng Ja Lcúaúüfljduüg Web Web không chỉ là công nghệ Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình thành nên môi trường cộng đồng ở đó mọi người cùng tham gia đóng góp cho xã hội ảo chứ không chỉ duyệt và xem . Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình thành nên môi trường cộng đồng ở đó mọi người cùng tham gia đóng góp cho xã hội ảo chứ không chỉ duyệt và xem . Web là gì Làm sao phân biệt đâu là Web đâu là Web Thuật ngữ Web đang trở nên thịnh hành và có phần được lăng xê quá mức. Thực chất Web có nghĩa là sử dụng web đúng với bản chất và khả năng của nó Mục tiêu đầu tiên của những người tiên phong xây dựng Internet là nhằm kết nối các nhà nghiên cứu và các máy tính của họ với nhau để có thể chia sẻ thông tin hiệu quả. Khi bổ sung World Wide Web năm 1990 Tim Berners-Lee cũng nhằm mục tiêu tạo phương tiện cho phép người dùng tự do đưa thông tin lên Internet và dễ dàng chia sẻ với mọi người trình duyệt web đầu tiên do Berners-Lee viết bao gồm cả công cụ soạn thảo trang web . Tuy nhiên sau đó web đã phát triển theo hướng hơi khác mục tiêu ban đầu. Tuy có một số ngoại lệ nhưng thế giới Web thế hệ web trước Web chủ yếu gồm các website đóng của các hãng thông tấn hay các công ty nhằm mục đích tiếp cận độc giả hay khách hàng hiệu quả hơn. Nó là phương tiện phát tin hơn là phương tiện chia sẻ thông tin. Chỉ đến gần đây với sự xuất hiện của nhiều kỹ thuật mới như blog hay weblog wiki. web mới trở nên có tính cộng đồng và cộng tác hơn và trở nên gần hơn với sự kỳ vọng và khả năng thực sự của nó. AJAX - Tương lai của Web KHÁI NIỆM Khái niệm Web đầu tiên được Dale Dougherty phó chủ tịch của OReilly Media đưa ra tại hội thảo Web lần thứ nhất do OReilly Media và

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.