tailieunhanh - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân thành lập theo luật doanh nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Thông tin Lĩnh vực thống kê Y dược cổ truyền Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Y tế tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện 1. hành nghề tùy theo hình thức đăng ký hành nghề. Quyết định số 59 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành 1. nghề y học cổ truyền tư nhân thành lập theo Luật Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Y tế Sở Y tế kiểm tra hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ và thu phí thẩm định vào Sổ tiếp nhận hồ sơ. 3 Xử lý hồ sơ Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ Tên bước Mô tả bước sơ đầy đủ sẽ tiến hành thẩm định - Nếu thẩm định đạt yêu cầu thực hiện qui trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề - Nếu thẩm định chưa đạt yêu cầu nhưng có thể bổ sung sửa chữa sau khi cơ sở khắc phục theo ý kiến ghi trong biên bản thẩm định và báo cáo bằng văn bản sẽ tiến hành thẩm định lại nếu đạt yêu cầu thực hiện qui trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề - Nếu thẩm định không đạt yêu cầu Sở Y tế có văn bản trả lời cho cơ sở. Lưu trữ 4. Hồ sơ đã được xét duyệt và bản lưu của Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được lưu tại Phòng Nghiệp vụ Y dược. Trả Giấy Chứng nhận Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ cá nhân tổ chức đến Sở Y tế để nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Hồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.