tailieunhanh - Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành xây dựng là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘIVỤ Số 57 2004 QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG là THÀNH VIÊN CỦA TỔNG HỘI XÂY DỰNG việt nam BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 5 1957 quy định về quyền lập Hội Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 7 2003 quy định tổ chức hoạt động và quản lý Hội Xét đề nghị của Tổng hội Xây dựng Việt Nam các hội viên chuyên ngành xây dựng đề nghị của Bộ Xây dựng Ban Khoa giáo Trung ương và của Vụ Tổ chức phi Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép thành lập các Hội chuyên ngành xây dựng là thành viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam danh sách kèm theo . Điều 2. Các Hội chuyên ngành xây dựng có tên trong Quyết định này được tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ xây dựng trong hoạt động của Hội. Các Hội chuyên ngành xây dựng có tên trong Quyết định tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 4. Chủ tịch các Hội chuyên ngành xây dựng có tên trong Quyết định Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ và Chánh văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Đỗ Quang Trung DANH SÁCH CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG là thành viên của TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐƯỢC BỘ NỘI VỤ CHO PHÉP THÀNH LẬP Kèm theo Quyết định số 57 2004 QĐ-BNVngày 30 8 2004 1. Hội kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam. 2. Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam. 3. Hội Cảng - Đường thủy - thềm lục địa Việt Nam. 4. Hội Tin học Xây dựng Việt Nam. 5. Hội vật liệu Xây dựng Việt Nam . 6. Hội Môi trường Đô thị Việt Nam. 7. Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam. 8. Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam. 9. Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam. 10. Hội Khoa .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.