tailieunhanh - AJAX – Tương lai của Web 2.0 part 4

VÍ DỤ MINH HỌA & CÁCH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ AJAX Đừng để danh sách những công nghệ làm nên AJAX "hù dọa" bạn. Thực ra việc tìm hiểu nghiên cứu và áp dụng công nghệ này rất đơn giản và thậm chí bạn không cần phải hiểu rõ cách sử dụng những công nghệ thành phần (ví dụ như DOM - tất nhiên nếu bạn biết về DOM thì sẽ rất tuyệt, nhưng nếu bạn không biết về nó thì cũng không sao). Bản thân tớ chỉ mất 1 ngày để mày mò nghiên cứu bản chất và áp dụng. | AJAX - Tương lai của Web AJAX VÍ DỤ MINH HỌA CÁCH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ AJAX Đừng để danh sách những công nghệ làm nên AJAX hù dọa bạn. Thực ra việc tìm hiểu nghiên cứu và áp dụng công nghệ này rất đơn giản và thậm chí bạn không cần phải hiểu rõ cách sử dụng những công nghệ thành phần ví dụ như DOM - tất nhiên nếu bạn biết về DOM thì sẽ rất tuyệt nhưng nếu bạn không biết về nó thì cũng không sao . Bản thân tớ chỉ mất 1 ngày để mày mò nghiên cứu bản chất và áp dụng công nghệ này thực hiện một ví dụ minh họa cho bài viết. Trong ví dụ sau tớ sẽ tạo một mẫu đơn đăng ký nho nhỏ yêu cầu người dùng chọn một tên đăng nhập và cung cấp một địa chỉ email không được trùng lặp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu đã có. Bằng cách sử dụng Ajax tớ có thể kiểm tra so sánh với danh sách tên trong cơ sở dữ liệu ngay sau khi người dùng vừa mới nhập tên xong và báo lỗi ngay nếu nó bị trùng không cần đợi người dùng phải gửi mẫu đơn đi . Điều tương tự xảy ra đối với địa chỉ email chỉ thêm một cái là tớ kiểm tra luôn định dạng của nó có phải là một địa chỉ email hay không trước khi áp dụng. Sau khi chọn tên và email xong tất nhiên là sau khi tớ đã kiểm tra là chúng hợp lệ người dùng có thể nhấn nút tạo tài khoản - và lần này tớ cũng sử dụng luôn Ajax để thực hiện việc này minh họa khả năng thay đổi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu . Để ý là bạn hoàn toàn không phải rời khỏi trang đăng ký trong bất kỳ giai đoạn nào. Tất cả xảy ra liền mạch và nhanh chóng. Cũng hy vọng bạn sẽ để ý chi tiết sau mặc dù đây là một ví dụ minh họa công nghệ Ajax tớ cũng muốn minh họa tầm quan trọng của cách thức bạn tương tác với người dùng. Để ý khi bạn đưa chuột vào một ô nào đó ô đó sẽ sáng lên cho biết những gì bạn gõ sẽ là vào ô đó khi có thông báo lỗi ô bị lỗi sẽ chuyển sang màu đỏ và bạn tự động được chuyển ngược về ô đó để sửa hay khi dữ liệu của bạn là hợp lệ ô chuyển sang màu xanh da trời . Thêm một bước nữa tớ đã thiết kế để một khi dữ liệu còn chưa hoàn tất chưa có đủ tên và email hoặc tên hay email bị .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.