tailieunhanh - Nghị quyết số 36-NQ/TW

Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành | BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số 36-NQ TW Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI I- TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THỜI GIAN QUA 1- Hiện nay có khoảng 2 7 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ trong đó hơn 80 ở các nước công nghiệp phát triển phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế chính trị - xã hội ở nước sở tại có tác động ở mức độ khác nhau tới mối quan hệ giữa các nước đó với Việt Nam. Bên cạnh đó trong những năm qua hàng trăm nghìn người Việt Nam đã ra nước ngoài lao động học tập tu nghiệp đoàn tụ gia đình hình thành các cộng đồng người Việt Nam tại một số địa bàn mới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có trình độ học vấn và chuyên môn cao một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan cơ sở nghiên cứu đào tạo các công ty và tổ chức quốc tế có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế khoa học ở nước sở tại. Mặc dù sống xa Tổ quốc đồng bào luôn nuôi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước tự tôn dân tộc giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn dòng tộc gắn bó với gia đình quê hương. Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của đất nước càng củng cố thêm niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài. Đông đảo bà con hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước mong muốn đất nước cường thịnh sánh vai với các quốc gia trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.