tailieunhanh - Quyết định số 39/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 39/2002/QĐ-TTg về việc mở rộng Vườn quốc gia YOk Đôn tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 39 2002 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 3 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỜNG CHÍNH PHỦ SỐ 39 2002 QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3NĂM 2002 VỀ VIỆC MỞ RỘNG VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN TỈNH ĐẮC LẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991 Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 2591 BNN-KL ngày 31 tháng 8 năm 2001 ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư tài chính khoa học công nghệ và môi trường và ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lăk. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Mở rộng vườn quốc gia Yok Đôn với tổng diện tích là ha trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt ha phân khu phục hồi sinh thái ha phân khu dịch vụ hành chính ha. Vùng đệm của vườn quốc gia Yok Đôn mở rộng có diện tích là 133. 890 ha bao gồm diện tích của các xã bao quanh vườn quốc gia là xã Ea Bung xã Chư MDlanh xã Krông Na xã Ea Huar xã Ea Ver và xã Ea Pô. Điều 2. Vị trí toạ độ địa lý Vườn quốc gia Yok Đôn 1. Vị trí địa lý Vườn quốc gia Yok Đôn mở rộng nằm trên địa bàn của 4 xã thuộc 3 huyện xã Krông Na huyện Buôn Đôn Gồm diện tích của 2 lâm trường Buôn Đôn và Buôn Drăng Phôk xã Ea Bung xã Chư MDlanh huyện Ea Súp và xã Ea Pô huyện Cư Jút. Ranh giới của Vườn được xác định như sau - Phía Bắc theo đường tỉnh lộ 1A từ ngã ba Chư M lanh qua đồn biên phòng số 2 đến biên giới Việt Nam - Campuchia. - Phía tây giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. - Phía đông theo tỉnh lộ 1A từ ngã ba Chư M lanh đến bản Đôn ngược sông Srêpok đến giáp ranh giới hành chính huyện Cư Jút. - Phía nam giáp huyện Cư Jút và cắt đường 6B tại Km 22 500 theo đường 6B đến suối Đak Dam giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. độ địa lý - Từ 12 0 45 đến 13 010 vĩ độ Bắc . - Từ 107ư029 30 ũ đến 107048 30 Kinh độ Đông. Điều 3. Mục tiêu nhiệm vụ của Vườn quốc gia Yok Đôn - Bảo vệ nguồn tài nguyên rừng bảo vệ các hệ sinh thái rừng phong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.