tailieunhanh - Xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 48 ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức. | Xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Tài nguyên khoáng sản địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang. Cơ quan phối hợp nếu có Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 48 ngày Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản được thực hiện theo Quyết định số 27 2005 QĐ-BTC ngày 13 05 2005. Quyết định số 27 2005 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Đương sự nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường - Nếu hồ sơ hợp lệ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn và chuyển toàn bộ hồ sơ đến phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước trong vòng 01 ngày. - Nếu hồ sơ được trả lại từ phòng Khoáng sản và Tài nguyên 2. Tên bước Mô tả bước 3. 4. nước để bổ sung chỉnh sửa thì trong 01 ngày Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân xin phép để trả lại hồ sơ và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ. Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước Trong thời hạn 10 ngày xem xét kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không hợp lệ thì chuyển hồ sơ cho văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường để trả hồ sơ cho đương sự hoàn chỉnh Trường hợp thống nhất thì trong 20 ngày tiến hành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản viết báo cáo nhận xét về báo cáo thăm dò. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Trong thời gian 08 ngày làm việc có trách nhiệm thông qua hồ sơ. Trường hợp không đạt yêu cầu trình giám đốc Sở thông báo bằng văn bản đến tổ chức cá nhân trình duyệt báo cáo thăm dò biết và thực hiện những kết luận của Hội đồng trường hợp thông qua thì trình giám đốc Sở. Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 08 ngày xem xét và ra Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.