tailieunhanh - Insurance - Chứng từ bảo hiểm

Tài liệu trình bày về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển. . | Bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK Hợp đồng bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK Kiểm tra chứng từ bảo hiểm Chứng từ bảo hiểm Kỹ thuật mua bảo hiểm cho hàng hóa XNK chuyên chở bằng đường biển Trong bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển có thể nói tới ba loại rủi ro: Tác dụng của việc mua bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK ? Giảm bớt rủi ro cho hàng hóa XNK trong quá trình chuyên chở từ nước người xuất khẩu sang nước người nhập khẩu Khi các công ty kinh doanh có tổn thất hàng hóa xảy ra, sẽ được bồi thường thỏa đáng với số thiệt hại, giúp bảo toàn được tài chính trong kinh doanh. Người mua bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm giúp đỡ về mặt pháp lý trong việc tranh chấp với hãng tàu hoặc các đối tượng có liên Đem lại lợi ích cho nền kinh tế quốc dân, góp phần tiết kiệm và tăng thu ngoại tệ cho nhà nước & tạo khả năng cạnh tranh của bảo hiểm trong nước với nước ngoài. Điều khoản bảo hiểm London mới xây dựng năm 1982 do Viện của người bảo hiểm London quy định thay thế cho các điều | Bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK Hợp đồng bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK Kiểm tra chứng từ bảo hiểm Chứng từ bảo hiểm Kỹ thuật mua bảo hiểm cho hàng hóa XNK chuyên chở bằng đường biển Trong bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển có thể nói tới ba loại rủi ro: Tác dụng của việc mua bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK ? Giảm bớt rủi ro cho hàng hóa XNK trong quá trình chuyên chở từ nước người xuất khẩu sang nước người nhập khẩu Khi các công ty kinh doanh có tổn thất hàng hóa xảy ra, sẽ được bồi thường thỏa đáng với số thiệt hại, giúp bảo toàn được tài chính trong kinh doanh. Người mua bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm giúp đỡ về mặt pháp lý trong việc tranh chấp với hãng tàu hoặc các đối tượng có liên Đem lại lợi ích cho nền kinh tế quốc dân, góp phần tiết kiệm và tăng thu ngoại tệ cho nhà nước & tạo khả năng cạnh tranh của bảo hiểm trong nước với nước ngoài. Điều khoản bảo hiểm London mới xây dựng năm 1982 do Viện của người bảo hiểm London quy định thay thế cho các điều kiện bảo hiểm cũ. Nội dung chính của các điều kiện bảo hiểm này bao gồm: Điều khoản bảo hiểm London mới xây dựng năm 1982 do Viện của người bảo hiểm London quy định thay thế cho các điều kiện bảo hiểm cũ. Nội dung chính của các điều kiện bảo hiểm này bao gồm: Khái niệm Hợp đồng bảo hiểm Là một văn bản Người bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm khi đối tượng bảo hiểm bị tổn thất do những rủi ro đã thoả thuận gây nên Người được bảo hiểm cam kết nộp phí bảo hiểm Tính chất Là một văn bản bồi thường (contract of indemnity) Là một hợp đồng của lòng trung thực (contract of goodfaith) Bảo hiểm cho 1 chuyến hàng/ 1lô hàng được vận chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Trách nhiệm của người bảo hiểm chỉ nằm trong phạm vi chuyến hàng đó, bắt đầu và kết thúc theo điều kiện từ kho đến kho Là hợp đồng bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ thực hiện bảo hiểm trọn gói cho một loạt chuyến hàng kinh doanh xuất khẩu hay nhập khẩu của một công ty XNK trong một thời hạn nhất định. Hợp đồng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.