tailieunhanh - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân (Phòng chẩn trị y học cổ truyền và Dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc) chuyển địa điểm.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân (phòng chẩn trị y học cổ truyền và dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc) chuyển địa điểm.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân Phòng chẩn trị y học cổ truyền và Dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc chuyển địa điểm. Thông tin Lĩnh vực thống kê Y dược cổ truyền Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Y tế tỉnh An Giang Các Phòng Y tế huyện thị thành phố trong tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Phòng chẩn trị y học cổ Phí thẩm định tiêu 1. chuẩn và điều kiện hành nghề truyền tư nhân . Quyết định số - Dịch vụ y học cổ truyền 59 2008 QĐ-BTC. không dùng thuốc Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân Phòng chẩn trị y học cổ truyền và 1 Dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc chuyển địa điểm nộp hồ sơ tại Phòng y tế huyện thị thành phố. Phòng y tế huyện thị thành phố tiếp nhận hồ sơ theo ủy quyền của Sở Y tế 02 bộ và chuyển 01 bộ về Sở Y tế trong thời hạn Tên bước Mô tả bước tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và thẩm định. Sở Y tế kiểm tra hồ sơ ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ và thu phí thẩm 2- định vào Sổ tiếp nhận hồ sơ. Xử lý hồ sơ Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ 3. các hồ sơ đủ tiêu chuẩn sẽ thực hiện qui trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Trả Giấy Chứng nhận 4. Các Giấy Chứng nhận được giám đốc Sở Y tế ký duyệt sẽ được giao trả cho Phòng y tế huyện thị thành phố. Lưu trữ 5. Các hồ sơ đã được xét duyệt và bản lưu của Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được lưu tại Phòng Nghiệp vụ Y dược. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả trên Phiếu tiếp nhân hồ sơ cá nhân tổ chức đến Phòng y tế huyện thị thành phố nơi nộp hồ sơ ban đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.