tailieunhanh - AJAX – Tương lai của Web 2.0 part 2

AJAX - Ansynchronous JAvascripting and XML Google Map, Google Suggest, Flickr, BackCamp, Ta-da List - đó là một số những ứng dụng ra đời sau thành công của Gmail - tất cả đều hoạt động dựa trên một công nghệ đóng vai trò cốt lõi thực hiện các tương tác trung gian giữa người dùng và máy chủ: AJAX. Nói Ajax là một công nghệ không hẳn đã đúng mà thực ra nó là sự kết hợp của một loạt các công nghệ khác nhau: XHTML+CSS với vai trò hiển thị thông tin Mô hình tương tác và. | AJAX - Tương lai của Web A JAX_-TiFơng lai çùa HnnJtJw We b AJAX - Ansynchronous JAvascripting and XML Google Map Google Suggest Flickr BackCamp Ta-da List - đó là một số những ứng dụng ra đời sau thành công của Gmail - tất cả đều hoạt động dựa trên một công nghệ đóng vai trò cốt lõi thực hiện các tương tác trung gian giữa người dùng và máy chủ AJAX. Nói Ajax là một công nghệ không hẳn đã đúng mà thực ra nó là sự kết hợp của một loạt các công nghệ khác nhau XHTML CSS với vai trò hiển thị thông tin Mô hình tương tác và hiển thị động DOM Document Object Model Trao đổi và truy cập tác động lên thông tin sử dụng XML và XSLT Nhận thông tin không đồng bộ với đối tượng XMLHttpRequest Javascript với vai trò kết hợp 4 công nghệ trên lại với nhau Nếu nói Ajax là một công nghệ mới cũng không hẳn bởi thực ra việc sử dụng XMLHttpRequest đã được thực hiện từ rất lâu cũng như các công nghệ như DOM XHTML XML. đều đã được biết đến và áp dụng từ rất lâu. Điểm khiến cho Ajax trở thành một hiện tượng chính là ở chỗ nó là một sự kết hợp hoàn hảo các công nghệ hoàn toàn khác nhau để giải quyết một vấn đề tưởng như không thể giải quyết - mà việc áp dụng lại rất đơn giản như bạn sẽ thấy ở phần sau có thể so sánh nó như việc pha chế Cocktail - tìm được đúng một loại tổ hợp của các loại rựu để tạo ra một hương vị và cảm giác hoàn toàn khác . AJAX - SỰ KHÁC BIỆT Có lẽ bạn đang thắc mắc làm thế nào Ajax lại có thể giải quyết được vấn đề tương tác người dùng của các ứng dụng web. Thử lật lại vấn đề bạn cần phải có một cách nào đó để quá trình tương tác với người dùng không bị ngắt quãng khi ứng dụng cần tương tác với máy chủ. Bạn có bao giờ nghĩ là sẽ thật tốt nếu như có một lớp trung gian đứng đằng sau giao diện của ứng dụng web đảm nhận việc trao đổi thông tin với máy chủ và sau đó gửi trả kết quả ra giao diện Cũng giống như nếu bạn làm giám đốc thì bạn sẽ có các nhân viên cấp dưới đảm nhận việc lấy thông tin chi tiết về thị trường báo lên cho bạn bạn chỉ cần ngồi một chỗ đưa ra quyết .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.