tailieunhanh - Chỉ thị số 08/2004/CT-BCN

Chỉ thị số 08/2004/CT-BCN về việc khắc phục tình trạng thiếu điện mùa khô năm 2004 do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 08 2004 CT-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 03 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU ĐIỆN MÙA KHÔ NĂM 2004 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Do diễn biến thời tiết không thuận lợi từ đầu năm 2004 đến nay chỉ có mưa nhỏ lượng mưa không đáng kể và thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo dự báo của Trung tâm Quốc gia Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương lượng nước về hồ Hoà Bình trong các tháng đầu năm 2004 ở mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Khả năng mất cân đối nguồn do thiếu nước tại các hồ thuỷ điện dẫn đến thiếu hụt điện năng cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt có thể xẩy ra trong các tháng mùa khô năm 2004. Để chủ động trong sản xuất kinh doanh sẵn sàng đối phó với tình huống thiếu hụt điện năng có thể xảy ra trong các tháng còn lại của mùa khô Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Việt Nam các sở Công nghiệp các Tổng Công ty các cơ quan doanh nghiệp trong toàn ngành Công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 1. Thực hiện phương thức vận hành ổn định an toàn hệ thống điện huy động tối đa các nguồn nhiệt điện tua bin khí và Diesel duy trì mức nước các hồ thuỷ điện dự trữ năng lượng cho các tháng cuối mùa khô đảm bảo đủ điện cho sản xuất của các doanh nghiệp không để xẩy ra tình trạng mất điện sinh hoạt trên diện rộng. 2. Xây dựng phương án huy động các nguồn điện mua ngoài Tổng Công ty và nguồn điện dự phòng của khách hàng để sử dụng trong thời gian thiếu điện. 3. Lập phương án giải pháp khắc phục trong trường hợp xẩy ra thiếu điện cho từng khu vực cụ thể. 4. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Quốc gia Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương để cập nhật các thông tin về thời tiết nguồn nước. nhằm chủ động xây dựng phương thức vận hành linh hoạt đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. 5. Tăng cường công tác kiểm tra các đường dây truyền tải điện đặc biệt chú ý các đường dây xuất tuyến từ các trung tâm phát điện và đường dây 500kV kịp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.