tailieunhanh - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân (Dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc).

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân (dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc).', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân Dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc . Thông tin Lĩnh vực thống kê Y dược cổ truyền Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Y tế tỉnh An Giang Các Phòng Y tế huyện thị thành phố trong tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện 1. hành nghề đối với Dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc Quyết định số . 59 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phòng y tế huyện thị thành phố tiếp nhận các 1. hồ sơ đăng ký Dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc theo ủy quyền của Sở Y tế 02 bộ và chuyển 01 bộ về Sở Y tế trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và thẩm định. 2. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế kiểm tra hồ sơ ghi phiếu Tên bước Mô tả bước tiếp nhận hồ sơ và thu phí thẩm định vào Sổ tiếp nhận hồ sơ. Xử lý hồ sơ Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ 3. À . Ẵ 1 Ấ các hồ sơ đủ tiêu chuẩn sẽ thực hiện qui trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Trả Giấy Chứng nhận Các Giấy Chứng nhận được giám đốc Sở Y tế ký duyệt sẽ được 4. giao trả cho nhân viên của các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phòng y tế huyện thị thành phố nếu hồ sơ do các đơn vị này chuyển đến . Lưu trữ 5. Các hồ sơ đã được xét duyệt và bản lưu của Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được lưu tại Phòng Nghiệp vụ Y dược. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả trên Phiếu tiếp nhân hồ sơ cá nhân tổ chức đến 6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phòng y tế huyện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.