tailieunhanh - Phần 6: So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Tham khảo tài liệu 'phần 6: so sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyên đề Liên kết hóa học Phần 6 So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị http So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Các nội dung cẩn nắm vững Khái niệm liên kết ion Khái niệm liên kết cộng hóa trị So sánh liên kết ion Mục đích hình thành liên kết Cách hình thành liên két Biểu diễn sự hình thành liên kết Lực liên kết Nguyên tử tham gia liên kết Tính định hướng Tính bão hòa Môi liên hệ liên kểt cộng hóa trị và liên kết ion So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Khái niệm liên kết ion Liên kết ion là liên kết được tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Khái niệm liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiêu cặp electron dùng chung. Giống nhau sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân từ hay tinh thể bên vững .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.