tailieunhanh - Ebook Những điều cần biết về năng lực cạnh tranh của một số hàng hóa Việt Nam khi hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực: Phần 1 - NXB Tài chính

(LHNB)Ebook Những điều cần biết về năng lực cạnh tranh của một số hàng hóa Việt Nam khi hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực: Phần 1 trình bày về những đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của một số hàng hóa Việt Nam khi hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực xét trên góc độ xuất khẩu. | BỘ TÀI CHÍNH Vụ Chính sách tài chính NWUG Ị têư CÁN glỂT về năng lực cạnh tranh của một số hàng hóa Việt Nam khi Hiệp dinh thiíơng mại Việt - Mỹ có hiệu lực Lưu hành nội bộ NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH Hà Nội 7- 2002 BỘ TÀI CHÍNH Vụ Chính sách tài chính NHŨNG Ptểư CẤN ĩtếỉ về năng lực cạnh tranh của mốt số hàng hóa Việt Nam khi Hiệp định thưcng mại Việt - Mỹ có hiệu lực Lưu hành nội bộ NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH Hà Nộì 7-2002 LỜI NÓI ĐẦU Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ dã được Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2001. Với Hiệp định này hai bên cam kết dành cho nhau chế độ đãi ngộ Tồi huệ quốc ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực. Đây là Hiệp định thương mại song phương đầu tiên mà Việt Nam thỏa thuận trên một phạm vi rộng bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ sà hữu trí tuệ và đầu tư. Nhằm giới thiệu thõng tin đến các cơ quan Bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp trong cả nưâc Vụ Chính sách tài chính Bộ Tài chính xin giới thiệu tài liệu Những diều cần biết về năng lực cạnh tranh của một sô hàng hóa Việt Nam khi Hiệp định thương mại Việt -Mỹ có hiệu lực . Xin trân trọng giới thiệu tài liệu này cùng bạn đọc. VỤ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.