tailieunhanh - Giá trị nhân văn trong Chiếu dời đô

Chiếu dời đô là một bài chiếu do Lí Công Uẩn viết năm 1010 nhằm thuyết phục mọi người về việc dời đô. Lí Công Uẩn sinh năm 974, quê ở Từ Sơn(Bắc Ninh). Là người có chí lớn lại khoan từ nhân thứ(lời sư Vạn Hạnh), nên sau khi Lê Long Đĩnh mất, vua kế vị còn nhỏ không thể đảm đương trọng trách gánh vác giang sơn xã tắc, ông đã được các vị đại thần trong triều tôn lên ngôi hoàng đế. Vốn thông minh bẩm sinh lại nhập thân văn hóa ở một vùng đất văn minh,. | r J 1 V J Ấ 1 A - V Giá trị nhân văn trong Chiêu dời đô Chiếu dời đô là một bài chiếu do Lí Công Uẩn viết năm 1010 nhằm thuyết phục mọi người về việc dời đô. Lí Công Uẩn sinh năm 974 quê ở Từ Sơn Bắc Ninh . Là người có chí lớn lại khoan từ nhân thứ lời sư Vạn Hạnh nên sau khi Lê Long Đĩnh mất vua kế vị còn nhỏ không thể đảm đương trọng trách gánh vác giang sơn xã tắc ông đã được các vị đại thần trong triều tôn lên ngôi hoàng đế. Vốn thông minh bẩm sinh lại nhập thân văn hóa ở một vùng đất văn minh văn hiến là con nuôi của các vị cao tăng xuất chúng Lí Công Uẩn thực sự là người con ưu tú của dân tộc. Ông đã cùng triều Lí làm rạng danh nước Đại Việt viết nên những trang sử oanh liệt dựng nước và giữ nước. Lí Công Uẩn tức Lí Thái Tổ khởi đầu sự nghiệp trị vì đất nước của mình bằng việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La. Việc dời đô vốn là một sự kiện quan trọng và việc dời đô của Lí Thái Tổ càng in đậm dấu ấn trong lịch sử vì nó mở ra một giai đoạn phát triển phồn vinh của đất nước hơn nữa nó lại gắn với một áng văn chương bất hủ Chiếu dời đô. Tiếp xúc với áng văn chương kiệt tác này không những ta được sống trong hào khí của một khát vọng cao cả và một khí phách anh hùng mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh sáng nhân văn. Để hiểu rõ giá trị nhân văn cao đẹp của bài Chiếu ta cần suy ngẫm kĩ xem vì sao Lí Thái Tổ quyết định rời đô Việc dời đô của ông xuất phát từ những ý nguyện và quyền lợi của ai và nhằm mục đích gì Vậy mà vì sao mà Lí Thái Tổ quyết định dời đô Khi Lí Công Uẩn được suy tôn lên ngôi hoàng đế triều đình vẫn còn đang đóng đô ở Hoa Lư. Kinh đô Hoa Lư nằm ở một vùng đất hẹp thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay Địa thế hiểm trở chỉ tiện cho việc chống giữ mà không dễ bề phát triển. Với trí tuệ nhạy cảm Lí Thái Tổ cảm nhận một cách sâu sắc và thấm thía những cái bất lợi của việc đóng đô ở đây. Nhìn lại hai triều trước nhà Đinh chỉ tồn tại có 12 năm 968-980 nhà Lê chỉ tồn tại có 29 năm 980-1009 . Số vận của họ mới ngắn ngủi làm sao Số vận của một vương triều đâu chỉ là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.