tailieunhanh - Phân bố không gian và xu thế biến đổi của các đặc trưng mưa trên lãnh thổ Việt Nam

Nội dung chính của luận văn: Tính toán các đặc trưng mưa của 610 trạm KTTV trên toàn lãnh thổ Việt Nam; mô tả phân bố các đặc trưng mưa theo không gian trên các vùng khí hậu; đánh giá xu thế biến đổi của các đặc trưng mưa trong những thập kỷ qua. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ Tự NHIÊN LÊ ĐẠI THẮNG TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHÂN BỐ KHÔNG GIAN VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG MƯA TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÍ TƯỢNG Hà Nội - Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ Tự NHIÊN LÊ ĐẠI THẮNG TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHÂN BỐ KHÔNG GIAN VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG MƯA TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM Chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học Mã số 60440222 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÍ TƯỢNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VŨ THANH HẰNG Hà Nội - Năm 2014 Lời cảm ơn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Khoa Sau Đại học Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô Tiến sĩ Vũ Thanh Hằng Giảng viên trực tiếp hướng dẫn và Giáo sư Tiến sĩ Phan Văn Tân đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn này tại nhà trường. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo Bộ môn khí tượng và các bộ môn liên quan đã tận tình giảng dạy giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã hết sức hợp tác hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè các bạn đồng nghiệp cùng tập thể anh chị em học viên lớp cao học CH11 đã động viên ủng hộ tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tácgiả Lê Đại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.