tailieunhanh - Luận văn tốt nghiệp: Tác động của đổi mới chính sách thương mại đến ngoại thương VN trong những năm gần đây

Luận văn với đề tài "Tác động của đổi mới chính sách thương mại đến ngoại thương VN trong những năm gần đây" có kết cấu nội dung trình bày gồm 3 chương sau: Chương 1 Một số vấn đề lý luận liên quan đến đổi mới chính sách thương mại của Việt Nam, chương 2 tác động của đổi mới chính sách thương mại đến hoạt động ngoại thương Việt Nam trong những năm gần đây, chương 3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập thương mại thế giới. | 1KUUNG ĐẠI HỌC NGOẠI 1HUUNG KHOA KINH TẾ ngoại thương ___________ __ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đê tài TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐẾN NGOẠI thương việt nam TRONG NHỮNG NĂM GAN đây Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Lớp TS Nguyễn Văn Hồng Đỗ Thuý Hằng Pháp 2 - K38 E HÀ NỘI - 2003 Tác động của đổi mới chính sách thương mại đến ngoại thương VN trong những năm gần đây CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 1. Đặc điểm của kinh tế Việt Nam Qua hơn 15 năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã có thêm thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới. Chúng ta đã đạt được một số thành tựu to lớn như nhịp độ phát triển kinh tế khá nhanh và ổn định cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ kiềm chế và đầy lùi được nạn siêu lạm phát nâng cao đời sống nhân dân. Mặc dù vậy chúng ta cũng phải nhận thấy rằng Việt Nam vẫn đang còn là một nước nông nghiệp công nghiệp còn nhỏ bé kết cấu hạ tầng còn kém phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật chưa xây dựng được bao nhiêu. Nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhưng năng suất chất lượng và hiệu quả còn thấp. Tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế chưa cao. Nhà nước còn quản lý rất chặt chẽ nhiều lĩnh vực quan trọng như ngân hàng bưu điện điện tệ nạn như tham nhũng buôn lậu vi phạm kỷ cương còn nặng và phổ biến. Tuy nhiên khó khăn còn đang tồn tại và sẽ tiếp tục phát sinh nhưng những thách đố gay go nhất của thời kỳ chuyển toàn bộ nền kinh tế từ cơ chế quản lý cũ sang cơ chế quản lý mới và sự hẫng hụt về viện trợ đảo lộn về ngoại thương do có sự sụp đổ của Liên Xô cũ và các nước Đông Âu đã qua rồi. Không có khó khăn nào có thể lớn hơn những khó khăn đã gặp phải trong những năm đầu khởi động chương trình đổi mới. Khó khăn đang tồn tại và sẽ phát sinh chỉ là khó khăn của yêu cầu phát triển tăng tốc độ nền kinh tế chứ không phải là khó khăn có thể dẫn đến nền kinh tế sụp đổ như những năm trước đây. Đỗ Thuý Hằng - P2-K38E 1 Tác

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.