tailieunhanh - Luận văn tốt nghiệp: Hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương

Luận văn với đề tài "Hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương" có bố cục nội dung gồm 3 chương sau: Chương 1 một số nét khái quát về hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương mối liên quan mật thiết giữa hai hợp đồng, chương 2 các điều khoản chủ yếu của hợp đồng mua bán ngoại thương và hợp đồng vận tải, chương 3 một số biện pháp để làm tốt hơn nữa việc ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và hợp đồng vận tải. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài HỢP ĐỒNG VẬN TẢI VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG Sinh viên thực hiện Đỗ Thị Thanh Hiền Giáo viên hướng dẫn Lớp A1 - CN9 Vũ Hữu Tửu Hà nội năm 2003 MỤC LỤC LỜI NÓI CHƯƠNG I MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀQIỢP ĐỒNG VẬN TẢI VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG. MỐI LIÊN QUAN MẬT THIẾT GIỮA HAI HỢP ĐỒNG. 4 I HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG .4 1 KHÁI 2 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG. . 5 II HỢP ĐỒNG VẬN 1 ĐỊNH 2 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VẬN 3 MỐI QUAN HỆ GIỮA HĐ MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ HĐ VẬN TẢI. 9 CHƯƠNG II CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ HỢP ĐỒNG VẬN I HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG 1 CÁC ĐIỀU KIỆN 2 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG. 15 II HỢP ĐỒNG VẬN 1 NHỮNG NGUYÊN TẮC CẦN QUÁN TRIỆT KHI LẬP HỢP ĐỒNG VẬN TẢI HÀNG 2 VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG 3 CÁC phương thức Vận tải thường dùng trong CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN52 4 VẬN ĐƠN ĐƯỜNG III MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG. .72 1 VỊ TRÍ CỦA VẬN TẢI HÀNG 2 ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬN TẢI HÀNG 3 CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG. 74 IV VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG 1 VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC 2 VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG AIRWAY BILL - AWB .80 3 CƯỚC PHÍ VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG 4 CÁC LOẠI CƯỚC PHÍ .82 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HƠN NỮA VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG VÀ HỢP ĐỒNG VẬN I MỘT SỐ biện pháp để thực hiện tốt hơn Nữa việc ký KẾT hỢp đồng ngoại thương . 86 1 GIAI ĐOẠN 1 CHUẨN BỊ ĐÀM 2 GIAI ĐOẠN 2 ĐÀM 3 GIAI ĐOẠN 3 SAU ĐÀM II MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM TỐT HƠN NỮA VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VẬN 1 GIAI ĐOẠN 1 CHUẨN BỊ ĐÀM 2 GIAI ĐOẠN 2 ĐÀM 3 GIAI ĐOẠN 3 SAU ĐÀM KẾT .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.