tailieunhanh - Phân tích tâm trạng Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn: Ta thường…..vui lòng (Hịch tướng sĩ)

Việt Nam, đất nước với 4000 năm lịch sử, nơi sản sinh ra bao nhiêu người anh hùng bất tử với thời gian. Đất nước có những trang sử vàng chói lọi bởi những chiến công vang dội năm châu, có những người quên ăn vì giận, mất ngủ vì lo khi đất nước phải ngả nghiêng trước mũi giày của kẻ thù xâm lược. Lật lại trang sử hào hùng đã qua, chúng ta đọc được tâm trạng đó của vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, con người đã làm cho quân Mông Cổ khiếp vía, kinh. | Phân tích tâm trạng Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn Ta lòng Hịch tướng sĩ Việt Nam đất nước với 4000 năm lịch sử nơi sản sinh ra bao nhiêu người anh hùng bất tử với thời gian. Đất nước có những trang sử vàng chói lọi bởi những chiến công vang dội năm châu có những người quên ăn vì giận mất ngủ vì lo khi đất nước phải ngả nghiêng trước mũi giày của kẻ thù xâm lược. Lật lại trang sử hào hùng đã qua chúng ta đọc được tâm trạng đó của vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn con người đã làm cho quân Mông Cổ khiếp vía kinh hoàng với ba lần giặc đánh ba lần giặc lui. Tâm trạng ấy được ông bộc lộ trong Hịch tướng sĩ áng văn yêu nước bất hủ mà Trần Quốc Tuấn đã viết khi quân Nguyên lăm le tràn sang nước ta. Bài hịch kêu gọi động viên và thức tỉnh tướng sĩ trước vận nước lâm nguy bộc lộ lòng căm thù không đội trời chung với giặc Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da nuốt gan uống thù. Dẫu cho trăm than này phơi ngoài nội cỏ nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng. Được tin Thoát Hoan con trai Hốt Tất Liệt với năm mươi vạn binh đang gấp rút chuẩn bị cho mưu đồ xâm lược nơi kinh thành ngày ngày phải chứng kiến cảnh bọn sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình đem than đe chó mà bắt nạt tể phụ Trần Quốc Tuấn căm tức đến quên ăn mất ngủ. Thái độ ngông cuồng đó của giặc hành vi kiêu căng đó của chúng cứ diễn đi diễn lại hàng ngày trước mắt ông hiện ra ngay trong bữa cơm lúc ngủ bóng lại lở vởn khiến ông phải tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối. Ông băn khoăn khi chợp mắt lo lắng khi tỉnh dậy bởi thái độ và hành động cả giặc. Ông lo ngại chiến tranh sẽ xảy ra mà chiến sĩ vẫn chưa một lòng phụ tứ nước sông chưa hòa chén rượu ngọt ngào. Làm sao mà đất nước quê hương chịu nổi gót giày quân giặc những ngọn cỏ xanh lại mọc nổi trên cánh đồng đất mẹ khi vó ngựa Nguyên Mông tràn sang. Nỗi lo lứng đó cứ thường trực trong Trần Hưng Đạo cả ngày lẫn đêm. Ông còn hình dung

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.