tailieunhanh - Ebook Tập truyện ký Hà Nội băm sáu phố phường: Phần 2 - Thạch Lam

Hà Nội là kinh đô của Việt Nam, có nhiều người yêu mến Hà Nội và đưa nó nhiều vào văn thơ hay hội họa, và để hiểu hơn về vùng đất địa linh nhân kiệt này mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 của cuốn Tập truyện ký Hà Nội băm sáu phố phường do Thạch Lam biên soạn sau đây. | HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG X ì gườì Pháp có Paris người Anh có London J người Tàu có Thượng Hải. Trong các sách vở trên các báo chí họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết mến yêu. Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris người ở Paris mới hiểu được sự yêu quí ấy được bực nào. Chúng ta cũng có Hà Nội một thành phô có nhiều vẻ đẹp vì Hà Nội đẹp thật chúng ta chỉ còn tìm nhửng vẻ đẹp ấy ra và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội cũng như người Parisian chính hiệu yêu mến Paris. Trong những cuộc phiếm du - phiếm du ngoài các phô Hà Nội ỉà một cái thú vô song chỉ người Hà Nội có - ta nên chứ ý đêh những nét đổi 104 thay của thanh phố nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu cửa phố phường thần mật với những thú vui chơi hay những cảnh ỉầm than với những người Hà Nội cũng nhu ta. Hà Nội có một .sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác. ơ những hang cùng ngõ hẻm của ỉàng xa hay ờ nhứng nương mật thẳm trong rừng núi ban chiêu vẩn có nhiều người ngóng về một phương trời để cô trông cắi ánh sáng mờ của Hà Nội chiếu ỉên nền mây. Đê cho những người mong ước kinh kỳ ấy và để cho những người ở Hà Nội chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn chúng ta nói đên tât cả những vẻ đẹp của Hà Nội khiên mọi sự đổi thay trong ba mươi sấu phô phường đều có tiêhg vang ra khắp mọi nơi. THẠCH LAM NHỮNG BIỂN HÀNG Đã có nhiều người nhận ra rằng phố Hàng Đào là của loài vật. Ớ đây có đủ để làm một gánh xiếc. Trước hết có hiệu trâu vàng đi với hiệu chuông cũng vàng hẳn thế. Ãy là câu chuyện 105 huyền thoại của ông Khổng Minh Không đã được hình tượng ra bằng hai cái biển. Rồi đến hiệu bò vàng cá chép vàng cá chép hoá long thì đúng hơn và con cá này đã trái tật chạy lên Hàng Ngang rồi con lạc đà không biết đến đây để làm gì con gà sống - kim kê bản thôi con hươu sao con kỳ lân con phượng lai hoàng con rùa rùa kim quy con rùa rùa này vể núi rồi con vịt che ô con voi con này cũng về rừng và con tê giác. Các nhà hàng còn lâu mới dùng hết được tên các loài vật. Và chúng ta

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.