tailieunhanh - Luận văn tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam

Luận văn với đề tài "Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 3 chương sau: Chương 1 lý luận chung về tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá tới ngoại thương, chương 2 ngoại thương Việt Nam dưới tác động của tỷ giá hối đoái, chương 3 một số giải pháp tăng cường tác động tích cực của tỷ giá hối đoái lên hoạt động ngoại thương Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Hữu Khải Sinh viên Vũ Thị Bích Thu Lớp A10K38C Hà Nội 12 2003 1 I r 1 r 1 Ả J J w J Bảng danh mục các kỷ hiệu viết tãt TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN ASEAN Association of Southest Asia Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á C O Certificate of origin Giấy chứng nhận xuất xứ CFA Catfish Famers Association Hiệp hội chủ trại cá nheo Mỹ CPI Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng ECB European Central Bank Ngân hàng Trung ương châu Âu EU European Union Liên minh Châu Âu FED Federal Reserve Districts Cục Dự trữ Liên bang IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế NHNN NHTW Central Bank Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Trung ương NHTM Commercial Bank Ngân hàng thương mại ODA Official Development Aids Hỗ trợ phát triển chính thức OPEC Organization of Petroleum exporting countries Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa PPP Purchasing Power Parity Ngang giá sức mua VCCI Vietnam Chambers of Commerce and Industry Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam WB World Bank Ngân hàng Thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới i Mục lục Lời mở Chương 1 Lý luận chung về tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá tới ngoại . Khái niệm cơ chế hình thành và phân loại tỷ giá hối . Khái . Cơ chế hình thành tỷ giá hối . Ngang giá . Ngang giá sức . Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế . ĐỘ mở nền kinh . Lãi . Lạm . Cán cân thanh . Cung cầu ngoại . Năng suất lao . Đầu cơ tiền . Chính sách tiền can thiệp của nhà động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động ngoại . Tác động của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.