tailieunhanh - Liêu trai - tập 12

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 12', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | X-Boy @ 2u . bi .l XZi 11 l_ e rxi _ cz rszi VuiLtN coM LỜI GIỚI THIỆU L ỂU trai chl đ là tác phím kết tinh một đỉfl viỂt sách của Bó Tùng Linh từng đuoc đành già là kiệt tảc cũa nễn văn hợc Trung Hoa thòi Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Liêu trai đuợc xây dựng dựa trên nguyên tác Liêu trai cmdi ứức chán sẽ mang đến cho bạn đoc những phong vị mới mè so với tác phắrn vàn hpc cốt truyện Liêu trai luôn nhuốm màu kỳ bl. hoang đuong. Các nhãn vát cùa truyện thưởng di đứng nól cưỡi trong thế giối mộng mj. nửa thực nừa hu. khl là người khl lá nô ly. ma quỳ. thán tiên-nhung hết thay-nhan cau chuyện Liêu trai đểu thấm đâm anh- nhin iiànVhÔngchl gill vào L ỂU ra tãrh sú-uất ừc của một ngươi cố tài nhưng lân dãn một đời Vĩ nan mua quan bán tuùc tác giả còn gián liếp lẽn án những hành vl xíu xa cùa người đởl. ran day người ta sống tù tế mới tránh đuoc hoa_ Vói bút pháp plióng túng và linh diệu Liêu trai chf dị cùa Bõ Tùng Lĩnh luôn mang vé dẹp mồi môi lân đọc lai. Glỡi thiệu Liêu trai cùa NXB Mỹ Thuật Hà Bắc Trung Quốc VỚI bạn dọc tuổi mới lớn b Việt Nam NXB Kim Đổng hy vọng mang đến một phuung thức tiếp cận múi sinh động hon híp dỉn hon dối VỚI tác phám văn học kinh điển này. NXB KIM ĐỔNG KVui LEN .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.