tailieunhanh - Bài thuyết trình Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính: Tìm hiểu về RAM - ĐH Mỏ địa chất

Bài thuyết trình Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính: Tìm hiểu về RAM trình bày tổng quan về RAM máy tính(khái niệm, đặc trưng, cấu tạo, mục đích sử dụng) và phân loại RAM máy tính. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những nội dung chi tiết. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ RAM (Random Access Memory) GV hướng dẫn : Trần Thị Thu Thúy Sinh viên thực hiện : Trung Kiên Ngọc Khánh Quyết Tiến Đức Nguyện 1 NỘI DUNG Tổng quan về RAM máy tính I. RAM là gì? II. Đặc trưng của RAM máy tính III. Cấu tạo bên ngoài RAM IV. Mục đích sử dụng RAM B. Phân loại RAM máy tính I. SRAM (Static RAM): RAM tĩnh II. DRAM (Dynamic RAM): RAM động III. Các loại DRAM IV. Một số lỗi về RAM và cách khắc phục Kết luận Tài liệu tham khảo 2 quan về RAM máy tính 3 là gì? - Random Access Memory trong tiếng Anh Là một loại bộ nhớ chính của máy tính . Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên vì nó có đặc tính: thời gian thực hiện thao tác đọc hoặc ghi đối với mỗi ô nhớ là như nhau, cho dù đang ở bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ. Mỗi ô nhớ của RAM đều có một địa chỉ. Thông thường, mỗi ô nhớ là một byte (8 bit); tuy nhiên hệ thống lại có thể đọc ra hay ghi vào nhiều byte (2, 4, 8 byte). 4 4 là gì? 5 Ram la bo nho tam! La thiet bi ho tro CPU trong qua trinh xu ky du lieu! Dau tien Du lieu (DATA) duoc lay tu O cung (Hdd) dua xuong bo xu ly trung tam de xu ly tin hieu (CPU). Nhung neu cu tuon du lieu vao CPU se xay ra tinh trang tran va CPU ko the xu ly kip dc. Do vay du lieu se dc dua vao Ram va tu Ram dua vao cpu xu ly. Va sau khi xu ly cung nho Ram dua tin hieu da xu ly ghi lai o cung va cung cap den nguoi su dung. Chu y den buss la thong so thuong thay tren CPU va Ram. Buss giong nhu bang thong cung cap tin hieu qua lai giua RAM CPU va Hdd 5 TRƯNG CỦA RAM: Bộ nhớ RAM có 4 đặc trưng sau: +, Dung lượng bộ nhớ: Tổng số byte của bộ nhớ ( nếu tính theo byte ) hoặc là tổng số bit trong bộ nhớ nếu tính theo bit. +, Tổ chức bộ nhớ: Số ô nhớ và số bit cho mỗi ô nhớ +, Thời gian thâm nhập: Thời gian từ lúc đưa ra địa chỉ của ô nhớ đến lúc đọc được nội dung của ô nhớ đó. +, Chu kỳ bộ nhớ: Thời gian giữa hai lần liên tiếp thâm nhập bộ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TÌM HIỂU VỀ RAM (Random Access Memory) GV hướng dẫn : Trần Thị Thu Thúy Sinh viên thực hiện : Trung Kiên Ngọc Khánh Quyết Tiến Đức Nguyện 1 NỘI DUNG Tổng quan về RAM máy tính I. RAM là gì? II. Đặc trưng của RAM máy tính III. Cấu tạo bên ngoài RAM IV. Mục đích sử dụng RAM B. Phân loại RAM máy tính I. SRAM (Static RAM): RAM tĩnh II. DRAM (Dynamic RAM): RAM động III. Các loại DRAM IV. Một số lỗi về RAM và cách khắc phục Kết luận Tài liệu tham khảo 2 quan về RAM máy tính 3 là gì? - Random Access Memory trong tiếng Anh Là một loại bộ nhớ chính của máy tính . Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên vì nó có đặc tính: thời gian thực hiện thao tác đọc hoặc ghi đối với mỗi ô nhớ là như nhau, cho dù đang ở bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ. Mỗi ô nhớ của RAM đều có một địa chỉ. Thông thường, mỗi ô nhớ là một byte (8 bit); tuy nhiên hệ thống lại có thể đọc ra hay ghi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    121    0    29-03-2023
126    129    1    29-03-2023
3    129    0    29-03-2023
4    137    0    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.