tailieunhanh - Quy hoach tong the kinh te xa hoi tinh Kon Tum den nam 20201762011_154625

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XÃ HỘI TỈNH KON TUM . ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM . DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ KHU . Bối cảnh thế giới. Trong giai đoạn tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế .chủ đạo trên thế giới. Chiến tranh thế giới khó có khả năng xảy ra nhưng các .cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột về sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ, tranh giành .tài nguyên (nước.), khủng bố có thể sẽ gia tăng Ngoài ra, các yếu tố của bối cảnh quốc tế tác động đến nước ta nói .chung, tỉnh Kon Tum nói riêng bao gồm: tiến bộ nhảy vọt trong khoa học, .công nghệ; tính tất yếu khách quan của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập .kinh tế quốc tế; suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ còn tác động trong 1­2 năm tới Toàn cầu hóa tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ; tự do hóa kinh tế .tiếp tục gia tăng. Khoa học và công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản .xuất trực tiếp. Kinh tế tri thức phát triển mạnh và chất lượng nguồn nhân lực .đang trở thành lợi thế chủ yếu của mỗi quốc gia. Việc tham gia vào mạng .sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các .nền kinh tế. Các tập đoàn xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn trong nền .kinh tế thế giới. Sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa .các nước đang trở thành phổ biến với các mặt tích cực, tiêu cực, cơ hội và .thách thức đan xen nhau rất phức tạp. Sau cuộc khủng hoảng tài chính ­ kinh .tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Quá trình tái .cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế điều tiết kinh tế ­ tài chính .toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến m ới v ề khoa h ọc và .công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên; phát huy lợi thế cạnh .tranh động và sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ. Sau cuộc suy thoái kinh tế .toàn cầu, thế giới sẽ bước vào giai đoạn phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng Tham gia sâu vào tiến trình toàn cầu hóa, không những chúng ta phải .thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký kết với các nước và các tổ chức quốc tế .mà còn hòa đồng vào một sân chơi khá gai góc mà ở đó vóc dáng của nền kinh .tế, cũng như tri thức của chúng ta còn mới mẻ. Toàn cầu hóa đã làm tăng sức .ép cạnh tranh trong ba năm qua và còn tiếp tục gây sức ép cạnh tranh trong các .năm tới, gây cho các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém về năng lực cạnh .tranh nhiều khó khăn hơn trong kinh doanh, ngay cả trên thị trường nội địa Các quy định về thương mại quốc tế không chỉ khá phức tạp mà còn .đặc biệt bất lợi cho hàng nông sản, hàng công nghiệp sơ chế, gia công với lao .động giá rẻ, chi phí sản xuất còn lớn, và thị trường đang bị thu hẹp. Đồng thời, những diễn biến phức tạp trên thị trường tài chính, tiền tệ .sẽ tiếp tục gây ra những tác động đột biến và phản ứng dây chuyền bất lợi .đối với nền kinh tế với quy mô còn nhỏ như nước ta. Giá xăng dầu, giá vàng, .giá một số nguyên liệu đầu vào, giá lương thực, tỷ giá, lãi suất, .những đột biến thất thường sẽ tiếp tục gây xáo trộn trên thị trường và trong .xã hội; làm khó khăn cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế ­ xã .hội của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng Bên cạnh đó, các vấn đề khác như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, .khan hiếm các nguồn nguyên vật liệu, khoảng cách giầu nghèo sẽ trở nên gay .gắt hơn, tác động mạnh và đa chiều đến sự phát triển và hiệu quả của kinh .tế ­ xã hội nước ta nói chung, các địa phương nói riêng2. Bối cảnh khu vực. ­ Khu vực châu Á ­ Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và .đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Tuy vậy, vẫn .tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định như: tranh chấp ảnh hưởng và quyền .lực, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên Các nước ASEAN bước vào thời kỳ hợp tác mới, cùng nhau xây dựng .Cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột: chính trị ­ an ninh; kinh tế; văn hóa ­ .xã hội. Hợp tác ASEAN với các đối tác t

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.