tailieunhanh - Liêu trai - tập 11

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I Len cdm ÍỈZữĩÌKỹ @ LỜI GIỚI THIỆU Li6u trai clìl đị lã tãc phím kết tính một đôi viết sách cùa Bổ Tũng linh từng được đành giá là kiệt tác cùa nín văn học Trung Hoa thời Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Liêu trai được xây dựng dựa trẽn nguyên tác Liêu trai chld chắc chân sẽ mang đến cho bạn dọc những phong v mớl mồ so VỚI tác phẩm văn học. CỐI truyện LI6u trai luôn nhuốm màu ký bi. hoang dường. Các nhân vật cùa truyện thường đl dừng nói cười trong thế giỡl mộng mị nừa thực nửa hư khl là ngưỡĩ. khl lã hô ly. ma quỹ. thán tiẽn_ nhung hết tháy những câu chuyện Liêu trai đểu thám dỉm tinh nhan văn Khônychi gừ vãũỂttttr trariâmsUũ uỉt ức của mốt ngưòi cử tài nhung lận đận một đồl vl nan mua quan bẳn tudc tác giã còn giãn tiép lẽn ỉn những hỉnh vl xíu xa cùa người dồi. rân dạy ngudi ta sống tù tế mdl tránh lupc họa. Vdi bút pháp phóng lúng vâ linh diệu. LíỂu trai chi dl cùa Bố Tùng Linh luôn mang vé đụp mớl mỗi lăn đọc lai . Giởi thiệu Llẽu trai cùa NXB Mỹ Thuật Hà Bác Trung Quốc với bạn dọc tuổi mdi lớn ở Việt Nam NXB Klm Đỗng hy vong mang đến mõt phuong thức tiếp cận môi sinh động hon. híp din hon đíi vdi tác phẩm văn học kinh diến này. NXB KIM ĐỔNG ẨjtVuiLEN .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
299    136    2    21-03-2023
34    121    0    21-03-2023
117    138    0    21-03-2023
108    118    0    21-03-2023
59    124    1    21-03-2023
5    107    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.