tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá khả năng áp dụng mô hình nông nghiệp không chất thải tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Mục tiêu nghiên cứu: Góp phần bảo vệ môi trường nông thôn thông qua hoạt động tận thu và chế biến chất thải nông nghiệp trở thành phân bón theo mô hình “nông nghiệp không chất thải” (áp dụng tại xã Giao Lạc, huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định). | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG ------ ------ LÊ THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP KHÔNG CHẤT THẢI TẠI XÃ GIAO LẠC HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG ------ ------ LÊ THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP KHÔNG CHẤT THẢI TẠI XÃ GIAO LẠC HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành Khoa học Môi trường Mã số 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ này. Các thầy cô giáo trong khoa Môi trường Trường Đại học KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội đã giúp tôi hoàn thành chương trình học và bản luận văn này. Ủy ban nhân dân xã Giao Lạc và người dân xã Giao Lạc huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đã giúp tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Cuối cùng tôi xin bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn chân thành nhất tới gia đình bạn bè và đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó. Hà Nội ngày tháng năm 2016 Người thực hiện Lê Thị Hồng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.