tailieunhanh - Luận văn: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ đối với Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận với đề tài "Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ đối với Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam" có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 những vấn đề cơ bản về rủi ro thanh toán tín dụng chứng từ của ngân hàng thương mại, chương 2 thực trạng rủi ro thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chương 3 giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ đối với Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. | 1 Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế của Việt Nam đang từng bước hòa nhập vào quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới. Vai trò của thanh toán quốc tế TTQT nổi lên như là chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nước với thế giới bên ngoài. Trong nền kinh tế thị trường các ngân hàng thương mại thực hiện các quan hệ TTQT cho toàn bộ nền kinh tế giúp các đơn vị XNK hoàn tất hoạt động kinh doanh của mình một cách thuận lợi và hạn chế rủi ro trong thanh toán XNK. Tín dụng chứng từ TDCT là phương thức thanh toán chủ lực hiện nay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong những năm gần đây thanh toán tín dụng chứng từ đã đạt được những kết quả đáng kể đặc biệt phí dịch vụ thu từ TDCT chiếm tỷ trọng lớn trong kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tuy nhiên không ít những tranh chấp rủi ro phát sinh do không am hiểu về thông lệ quốc tế một cách tường tận do thực hiện không chính xác một số công đoạn cụ thể có liên quan đến quy trình thanh toán do trình độ do đạo đức của các chủ thể tham gia thương mại và TTQT . đã gây ra nhiều tổn thất cho đất nước cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng các doanh nghiệp XNK. Trách nhiệm này một phần thuộc về các ngân hàng thương mại. Trong thời gian qua bản thân Ngân hàng TMCP Ngoại thương một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực TTQT đã có rất nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu tìm giải pháp giúp hạn chế rủi ro trong thanh toán XNK nhưng trên thực tế những giải pháp này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của ngân hàng với những rủi ro ngày càng phức tạp trong hoạt động TTQT đặc biệt là phương thức thanh toán TDCT. Xuất phát từ những lý do trên Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ đối với Sở giao dich Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được chọn làm đề tài nghiên cứu của khóa luận. 2 2. Mục đích nghiên cứu - Khóa luận nhằm hệ thống hóa và làm sáng tỏ những rủi ro và những nhân tố tác động đến rủi ro trong hoạt động TTQT theo phương thức TDCT của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.