tailieunhanh - Ebook Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ: Phần 1 - Trần Khánh Chương

Ebook Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ: Phần 1 do Trần Khánh Chương biên soạn tập hợp những bài viết về Gốm Việt Nam, từ đó giúp các bạn hiểu hơn về vẻ đẹp, nghệ thuật, cách tạo dáng và trang trí đối với một số loại gốm nổi tiếng tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. | Trần Khánh Chương Gím Việt Nam từ đất nung đến sứ NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT - 2001 Trần Khánh Chương Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ NHÀ XUÂT BẢN MỸ THUẬT - 2001 Lời mỏ Gốm Việt Nam có truyền thống từ lâu đời trải qua gần một vạn năm phát triển đã tạo nên một kho tàng nghệ thuật gốm Việt Nam vô cùng phong phú. Trong quá trình phát triển đó từ gốm đất nung đến gốm sành nâu gốm sành xốp gốm sành trắng đồ sứ đã nối tiếp nhau ra đời và tạo nên những gương mặt riêng mang dấu âh chất liệu và kỹ thuật sản xuất. Gốm Việt Nam cũng đã trải qua các thời kỳ tiền sử sơ sử phong kiên hiện đại mà ngày nay người ta thường nhắc tói các loại gốm đất nung thời đồ đồng gốm Hán Việt gốm men ngọc gốm hoa nâu thời Lý - Trần gốm hoa lam gốm chạm đắp nổi gốm tam sắc thời Lê - Mạc. các loại gốm đó không những là những hiên vật ghi nhận dấu ấn thời đại quá trình phát triển của dân tộc

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.