tailieunhanh - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN : TOÁN, KHỐI D

Giải phương trình sin 4 x + 4sin + 2 x = 4 ( sin x + cos x ) . 2 2. Giải phương trình x + 4 − x 2 = 2 + 3x 4 − x 2 . Câu III (2,0 điểm) Cho hình chóp có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB = 5 cm, BC = 4 cm. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và góc giữa cạnh bên SC với mặt đáy (ABC) bằng 60° . Gọi D là trung điểm của cạnh AB . 1 | SỞ GD - ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN 1 MÔN TOÁN KHOI D Thời gian làm bài 180 phút ----------o0o------- Câu I. 2 0 điểm Cho hàm số y x3 - 3mx2 2 Cm 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số với m 1 . 2. Tìm m để đồ thị Cm có hai điểm cực trị A B và đường thẳng AB đi qua điểm I 1 0 . Câu II. 2 0 điểm sin 4 x 4 sin 1. Giải phương trình 5n 3 7 __________ 1 - 2x 4 sin x cos x . I 2 2 2. Giải phương trình x 44 - xx 2 3x44 - x2 . Câu III 2 0 điểm Cho hình chóp có đáy là tam giác ABC vuông tại C AB 5 cm BC 4 cm. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và góc giữa cạnh bên SC với mặt đáy ABC bằng 60 . Gọi D là trung điểm của cạnh AB . 1. Tính thể tích khối chóp . 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BC . Câu IV 1 0 điểm Cho hai số thực x y thỏa mãn x 1 y 1 và 3 x y 4xy . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức P x3 y3 3 1 1 ì Ứ3 Vx y 2 Câu V 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm C 2 -5 đường thẳng A 3x - 4y 4 0. . _ . X 5 Tìm trên đường thẳng A hai điểm A và B đối xứng nhau qua I 2 - V 2 sao cho diện tích tam 2 giác ABC bằng 15 . 2. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau . Trên đường thẳng a có 5 điểm phân biệt và trên đường thẳng b có 10 điểm phân biệt . Hỏi có thể tạo được bao nhiêu tam giác có các đỉnh là các điểm trên hai đường thẳng a và b đã cho . 3 3 2 3 Câu VI 1 0 điểm Giải phương trình log4 4 - x -log x 2 3 log x 6 . 2 . 4 1 Câu I. Ý 1. 2. II. 1. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ________________________________Nội dung__________ Với m 1 hàm số trở thành y x3 - 3x2 2 . TXĐ R Có limy limy -IX x tt x -tt y 3 x2 - 6x y 0 x 0 y 2 x 2 y -2 Hàm số đồng biến trên - 0 và 2 Hàm số nghịch biến trên 0 2 yCĐ 2 tại x 0 yCT - 2 tại x 2 . Đồ thị Giao Oy 0 2 Giao Ox 1 0 và 1 ạ 3 0 Ta có y 3x2 - 6mx y 0 x 0 x 2m Để hàm số có CĐ và CT thì y 0 có hai nghiệm phân biệt và y đổi dấu qua hai nghiệm đó 2m 0 m 0 . Khi đó Cm có hai điểm cực trị là A 0 2 và B 2m 2 - 4m3 3 2 Đường thăng AB đi qua A 0 2 và có vtcp AB 2m -4m .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.