tailieunhanh - Chuyên đề thực tập: Hoàn thiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Nội dung chuyên đề thực tập với đề tài "Hoàn thiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam" gồm 3 chương: Chương 1 những vấn đề cơ bản về an toàn trong Thanh toán quốc tế, chương 2 thực trạng về bảo đảm an toàn trong Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chương 3 hoàn thiện một số biện pháp đảm bảo an toàn trong Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. | CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP g r r 8 Hoàn thiện các biện pháp đảm I ffl ĩ BẢO an toàn trong thanh toán I I QUỐC TẾ TẠI NHTM CỔ PHẦN I I go Ị NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM I E E LỜI NÓI ĐẦU Thanh toán quốc tế là một lĩnh vực hoạt động gắn liền với thương mại quốc tế với quy mô và phạm vi hoạt động rộng lớn phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể ở những quốc gia khác nhau. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay hoạt động thương mại quốc tế ngày càng trở nên sôi động nhưng cũng đầy phức tạp các đối tác tham gia hoạt động này còn nhiều bất cập và rủi ro lớn những vụ lừa đảo gian lận trong Thanh toán quốc tế ngày càng tinh vi nó xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới nó dẫn đến những tranh chấp giữa ngân hàng với ngân hàng giữa ngân hàng với khách hàng giữa khách hàng với khách hàng. Điều này không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của Thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như tại các Ngân hàng thương mại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động Thanh toán quốc tế nói riêng. Nó không những gây tổn thất thiệt hại về tài sản tiền bạc cho cả ngân hàng và khách hàng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng trên thương trường quốc tế. Vì vậy nghiên cứu để tìm ra các biện pháp đồng bộ hữu hiệu và khả thi nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động Thanh toán quốc tế đã và đang trở thành một trong những vấn đề bức xúc cả về phương diện lý luận và thực tiễn không chỉ đối với các nhà quản trị ngân hàng các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu mà ngay cả các nhà nghiên cứu cũng quan tâm đến vấn đề này. Thời gian qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng tham gia hoạt động Thanh toán quốc tế sớm nhất và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Từ đó em chọn nội dung nghiên cứu Hoàn thiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 1 Hoạt động Thanh toán quốc tế rất rộng lớn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.