tailieunhanh - Liêu trai - tập 7

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | X-Boy @ Vdi JNil X-Boy @ Vdi JNil XZi 11 rszi Vu I UNICOM LỜI GIỚI THIỆU Llíu trai chl dì là tác phẩm kết tinh một đời viết sách cùa Bổ Túng Linh từng đuực đánh giá là kiệt tác cùa nên vân học Trung Hoa thời Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Liêu lrai ứiw xây dựng dựa trên nguyên tác Lìẽu trai chl tf chẩc chẩn sẽ mang dín cho bạn đọc những phong v môi mê so VỚI tác phẩm vân học. Cõt truyện Liêu trai luồn nhuốm màu ký bi hoang đường. Các nhẫn vặt cùa truyện thuùng đi đứng nõi cười trong thí giới mộng mi nửa thực nửa hư khi lá người khi là hổ ly. ma quỷ. thán tiẽn_ nhung hít thày những câu chuyện Liêu trái đểu thấm đăm linhmhârỊgan. HKrâng yàợi WtfiftiWT tam sự uất ức cùa một ngưùl CÓ tái nhung lân dân rnôt đỡi vl nạn mua quan bán tutìc. tác giả còn gián tiếp lèn ỉn những hành vi xíu xa cùa nguùi dời rân day người ta sống tử tế mới bánh duợc họa. Vỡĩ bút pháp phóng túng và linh diêu. Liỉu trai chi dị cũa Bó Túng Linh luôn mang vé đẹp mới môi lẩnđoclql. Giới thiệu Liêu trai cùa NXB Mỹ Thuặt Hà Bác Trung Quốc vởi bạn dọc tuổi mdi lớn ò việt Nam. NXB Klm Đổng hy vpng mang dấn mốt phuong thức liếp căn mới sinh dộng han híp dẫn han đối vãi tác phẩm văn học kinh điển này. NXB KIM ĐỔNG s VUI LEN .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.