tailieunhanh - TRƯỜNG THPT BỈM SƠN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán - Khối D

Phần I: Phần chung cho tất cả các thí sinh (7,0 điểm) 2x Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = (C ) x −1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm m để đường thẳng ( d ) : y = mx − m + 2 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 4. Câu II: (2 điểm) 2 ( cos x − sin x ) 1 1. Giải phương trình: = tan x + cot 2 x cot x − 1 x+ y + x− y = 4 | SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT BỈM SƠN Môn Toán - Khối D Thời gian làm bài 180 phút Phần I Phần chung cho tất cả các thí sinh 7 0 điểm T X A 2X Câu I 2 điểm Cho hàm sô y X -1 C 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm sô. 2. Tìm m để đường thẳng d y mx - m 2 cắt C tại hai điểm phân biệt A B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 4. Câu II 2 điểm 1 -Ự2 cos X - sin X 1. Giải phương trình ----2--- ----------------- tan X cot 2 X cot X -1 3. Giải hệ phương trình j X2 y y 128 Câu III 1 điểm Giải bất phương trình a 5 X -J-X - 3 -1 ự 5 X -X - 3 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi SC và mặt phẳng SAB bằng 300. Tính thể tích khôi chóp và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD . Câu V 1 điểm Với mọi sô thực x y thỏa mãn điều kiện 2 X2 y2 Xy 1 . 4 . 4 X y Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức P -- -2 2Xy 1 Phần II Phần riêng 3 điểm thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần. A. Theo chương trình chuẩn Câu VIa. 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có điểm A cô định nằm trên đường thẳng A 2X-3y 14 0 cạnh BC song song với A đường cao CH có phương trình X - 2y -1 0 . Biết trung điểm cạnh AB là điểm M -3 0 . Xác định tọa độ các đỉnh A B C. X2 V2 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho Elip có phương trình chính tắc E 25 25 1. Viết phương trình đường thẳng song song với Oy và cắt E tại hai điểm A B sao cho AB 4. 15 CâuVIIa 1 điểm Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton 1Ỵ I biêt X 2 X3 A2 - Cn-1 4n 6 rằng An Cn 1 4n 6 B. Theo chương trình nâng cao. Câu VIb. 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trực tâm H 11 0 trung điểm cạnh BC là M 3 -1 đỉnh B thuộc đường thẳng A1 X y -5 0 và đỉnh C thuộc đường thẳng A 2 X - y - 5 0. Xác định tọa độ các đỉnh A B C. 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy lập phương trình chính tắc của Elip E có độ dài trục lớn bằng 4V2 các đỉnh trên trục nhỏ và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.