tailieunhanh - Giáo trình Vật lý đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyên Thê Đặng (chủ biên)

Giáo trình Vật lý đất: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về hạt cơ giới và thành phần cơ giới đất, tỷ diện của đất và kết cấu đất. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kỹ thuật và những ngành có liên quan. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PGS. TS. Nguyễn Thế Đặng Chủ biên PGS. TS. Đặng Văn Minh - TS. Nguyễn Thế Hùng Giáo trình VẬT LÝ ĐẤT NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2007 LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Vật lý đất được biên soạn trên cơ sở kế hoạch đào tạo hệ đại học ngành Môi trường của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về vật lý đất cho sinh viên chuyên ngành Môi trường. Trong khi biên soạn tập thể tác giả đã bám sát phương châm giáo dục của Nhà nước Việt Nam và gắn liền lý luận với thực tiễn. Đồng thời với việc kế thừa các kiên thức khoa học hiện đại trên thế giới các tác giả đã mạnh dạn đưa các kết quả nghiên cứu mới nhất của Việt Nam vào cuốn sách đặc biệt là các kết quả nghiên cứu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Tham gia biên soạn giáo trình này gồm . Nguyễn Thế Đặng chủ biên và trực tiếp biên soạn bài mở đầu chương 1 2 và 3 . . ĐặngVănl Minh biên soạn chương 4 và 7. TS. Nguyễn Thế Hùng biên soạn chương 5 và 6. Tập thể tác giả xin cảm ơn sư giúp đỡ về tài liệu và đóng góp ý kiên cho việc biên soạn cuốn giáo trình này của . Trần Kông Tấu - Trường Đại học khoa học tư nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và các thầy cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Chúng tôi cho rằng đây là cuốn giáo trình tốt song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sư đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các độc giả. Xin chân thành cảm ơn. TẬP THỂ TÁC GIẢ 2 Bài mở đầu ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ ĐẤT KHÁI NIỆM Vật lý đất là một chuyên ngành của thổ nhưỡng học chuyên nghiên cứu những tính chất lý học của đất những quá trình vật lý xảy ra trong đất và mối quan hệ của nó với tính chất hoá học và sinh học của đất và với môi trường. Vai trò của vật lý đất đối với nông lâm nghiệp với môi trường nói chung và đối với thổ nhưỡng học nói riêng rất to lớn. Trong đất không ngừng xảy ra những quá trình lý hoá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.