tailieunhanh - Toán học lớp 11: Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng

Tài liệu "Toán học lớp 11: Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng" tóm lược nội dung cần thiết và cung cấp 1 số bài tập ví dụ hữu ích, giúp các bạn củng cố và nắm kiến thức về dãy số có giới hạn hữu hạn thật hiệu quả. | Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 11 - Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook LyHung95 02. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN - P2 Thầy Đặng Việt Hùng ĐVH LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP CÓ TẠI WEBSITE Link khóa học Toán cơ bản và Nâng cao 11 Bài 1 ĐVH . Tính các giới hạn sau 1 - 4 a. lim- 1 4 b. lim 2 n 5-3 3 1 3 - 4 c. lim 4 --- 3 4 Bài 2 ĐVH . Tính các giới hạn sau 3 4 5 a. lim 3 4 5 3 _ 4 1 b. lim 3 1 4 n n n 1 3 6 4 c. lim 3n 6n 1 Bài 3 ĐVH . Tính các giới hạn sau 2n 2 1 a. lim 2 b 7 1 im 7 2 2 1 2 c. lim 3 1 6 1 1 Bài 4 ĐVH . Cho dãy số un xác định bởi U1 U 1 2 un 1 . Tìm lim un 2 Bài 5 ĐVH . Cho dãy số U xác định bởi U1 10 U 1 1 U 3 5 a Chứng minh rằng dãy số V xác định bởi V U lập thành cấp số nhân. b Tìm lim U Bài 6 ĐVH . Cho dãy số U xác định bởi a Chứng minh rằng dãy số 2U U 1 5 b Tìm lim U Bài 7 ĐVH . Cho dãy số U xác định bởi U1 1 U2 2 2w U U _ 3 1 2 X Tìm lim U n Z 22-U. Bài 8 ĐVH . Cho dãy số U xác định bởi U1 U 1 1 2 1 - 2 U Tìm lim U n Bài 9 ĐVH . Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dạng phân số a 0 7777777777777. b 0 27777777777. Bài 10 ĐVH . Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dạng phân số a 0 3211111. b 0 313131. c 3 1525252. Tham gia khóa Toán Cơ bản và Nâng cao 11 tại để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 11 - Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook LyHung95 Bài 11 ĐVH . Tìm số hạng đầu và công bội của một cấp số nhân lùi vô hạn biết số hạng thứ hai là -5 và tổng của cấp số nhân lùi này bằng 15. 1 4 Đ s u1 12 q 5 hoặc u1 3 q 5 Bài 12 ĐVH . Một cấp số nhân lùi vô hạn có tổng bằng 12 hiệu của số hạng đầu và số hạng thứ hai bằng 3 4 số hạng đầu là một số dương. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân lùi này. 3 Đ s u 3 q 14 Tham gia khóa Toán Cơ bản và Nâng cao 11 tại để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.