tailieunhanh - Giáo án: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu - Toán 7 - GV.Đào Thanh Hưng

Về kiến thức, học sinh mắn rõ được khái niệm tần số, hiểu được ý nghĩa của bảng tần số nhằm mục đích gì. Với giáo án này, các bạn có thể củng cố những kiến thức toán học cần thiết cho học sinh. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.