tailieunhanh - Toán học lớp 11: Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Tài liệu "Toán học lớp 11: Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng" tóm lược nội dung cần thiết và cung cấp 1 số bài tập ví dụ hữu ích, giúp các bạn củng cố và nắm kiến thức về dãy số có giới hạn hữu hạn thật hiệu quả. | Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 11 - Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook LyHung95 02. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN - P1 Thầy Đặng Việt Hùng ĐVH LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP CÓ TẠI WEBSITE Link khóa học Toán cơ bản và Nâng cao 11 Bài 1 ĐVH . Tính các giới hạn sau a. lim 2n 1 n 2 b. lim 3n2 1 n2 4n c. lim n2 - 5n 1 2n2 - 3n 8. Bài 2 ĐVH . Tính các giới hạn sau a. lim -3n2 4n 1 2n2 - 3n 7 b. lim n3 4 5n n 8 n 1 2n -1 c. lim ------ - - 3n 2 n 3 Bài 3 ĐVH . Tính các giới hạn sau a. lim Vn2 n 33 n2 1 n 1 Bài 4 ĐVH . Tính các giới hạn sau n 2n 1 3n 2 a. lim - 3--- 6n 1 38n3 n 2n 1 b. lim----- -----. 3n 1 2n 1 n - 2 n b. lim 3 ------- n3 n c. lim í 3 n 1 2n2 3 3n2 n 1 Bài 5 ĐVH . Tính các giới hạn sau a. lim 4n2 n - 3n2 n2 1 b. lim 9n2 - n - 3n 1 . n2 2 Bài 6 ĐVH . Tính các giới hạn sau n 1 2n2 n - n2 1 n 1 n2 2 -3n3 3n2 2 n 3 n2 im 2n3 -1 Bài 7 ĐVH . Tính các giới hạn sau a. lim 3n3 - 3n2 b. lim 3n3 3 3n2 2 . Bài 8 ĐVH . Tính các giới hạn sau - n . a. lim n 1 3 n2 n . b. lim Vn2 n - n 34n2 3n - 2n Bài 9 ĐVH . Tính các giới hạn sau a. lim 3 4n2 n - V2n2 - 8n3 . b. lim 32n2 - n3 n 3n2 n - n Bài 10 ĐVH . Tính các giới hạn sau 3 n3 n 3 n2 n 1 a. lim------ ----------. 3n 1 b. lim 34n2 1 - 2n -1 a w2 4n 1 - n Tham gia khóa Toán Cơ bản và Nâng cao 11 tại để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.