tailieunhanh - Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 2 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất trình bày về các phương pháp phân tích kinh tế đất; đánh giá hiệu quả sử dụng đất; thị trường nhà đất và công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | Chương IV PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ ĐẤT Đất đai giữa các vùng trong một quốc gia hoặc giữa các quốc gia đều có sự khác nhau trên nhiều khía cạnh như vị trí tương đối tính chất đất khả năng sử dụng hàm lượng chất hữu ích có trong đất về điều kiện sản xuất kinh doanh khác . Do đó mà kết quả cũng như hiệu quả kinh tế thu được trên đất cũng sẽ khác nhau với cùng mức chi phí trình độ công nghệ . Khi nghiên cứu về kinh tế các nguồn lực nói chung và kinh tế đất nói riêng chúng ta cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau để đánh giá đúng đắn kết quả và hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực này. Nhiều phương pháp khác nhau đã được áp dụng và có thể áp dụng được trong nghiên cứu và phân tích nguồn lực đất. ở đây chúng ta có thể chia ra làm 2 nhóm l Nhóm phương pháp nghiên cứu vĩ mô như GIS ảnh viễn thám 2 Nhóm các phương pháp nghiên cứu phân tích vi mô như lợi thế so sánh các phương pháp định lượng và áp dụng các mô hình toán học . Trong chương này chúng ta sẽ lần lượt làm quen và giới thiệu về các phương pháp đó và khả năng ứng dụng của chúng. Trong các học thuyết về thương mại quốc tế người ta chia lợi thế thành hai dạng lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối hay lợi thế so sánh . . LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI Để hiểu được lợi thế tuyệt đối gắn liền với đất đai hãy xem xét một số ví dụ về sản xuất nông nghiệp - một ngành mà đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thiếu được . Ví dụ Để sản xuất được một đơn vị sản phẩm của 2 loại hàng hoá là gạo và cà phê chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm mỗi loại ở hai quốc gia khác nhau như sau tính bằng đơn vị chi phí Quốc gia A Quốc gia B Gạo 1 3 Cà phê 4 2 Trong ví dụ trên xét về yếu tố chi phí để cùng sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thì quốc gia A có chi phí sản xuất 1 đơn vị sản phẩm gạo ít hơn so với quốc gia B do vậy chúng ta thấy quốc gia A có lợi thế hơn quốc gia B về sản xuất gạo. Đây là lợi thế tuyệt đối vì chi phí sản xuất gạo ở bên A rẻ hơn. Ngược lại với cà phê thì quốc gia B lại có lợi thế tuyệt đối.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.