tailieunhanh - Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

Nội dung chính của Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 trình bày về đại cương kinh tế tài nguyên đất; địa tố và chính sách kiểm soát dân số; cơ sở khoa học nghiên cứu kinh tế đất. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TS. Đỗ Thị Lan và TS. Đỗ Anh Tài Giáo trình KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT Dùng cho sinh viên ngành Quản lý đất đai NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP Hà Nội - 2007 1 LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế đất là một môn học có sự gắn kết giữa những vấn đề lý luận trong kinh tê và các vân đề kỹ thuật liên quan đề sử dụng đất. Việc vận dụng các quy luật kinh tê trong nghiên cứu nguồn lực cũng được tập thể các tác giả áp dụng một cách thành công trong các chương của cuốn sách này. Môn học này nhằm trang bị những kiên thức cơ bản giúp các nhà quản tý có thể đưa ra các ứng xử hợp lý trong việc sử dụng nguồn lực trên cơ sở thực tế của mình và giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách quản lý phù hợp khuyên khích người dân nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực đất của mình. Cuốn sách này cũng là một tài liệu tham khảo có ý nghĩa cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp kinh doanh bất động sản và các nhà đầu tư . Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cử nhân quản lý đất đai của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và phục vụ đông đảo học sinh sinh viên cán bộ nghiên cứu tập thể tác giả đã mạnh dạn đưa các kết quả nghiên cứu mới nhất vào tài liệu. Tham gia biên soạn giáo trình này là - TS. Đỗ Thị Lan chủ biên và viết các chương 1 2 5 6. - TS. Đỗ Anh Tài viết các chương 3 4. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tài tiện nghiên cứu học tập tốt cho sinh viên ngành quản lý đất đai nói riêng trong các trường đại học nói chung và những ai quan tâm nghiên cứu vân đề này. Do biên soạn lần đầu trong thời gian gấp rút nên cuốn sách chắc không tránh khỏi những thiên sót về nội dung cũng như hình thức trình bày. Chúng tôi rất cảm ơn và mong nhận được những ý kiên đóng góp quý báu chân tình từ bạn bè đồng nghiệp từ phía độc giả và người học để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Thái Nguyên tháng 10 năm 2006 Tập thể tác giả 2 Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT . KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN VÀ PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN . Khái niệm tài nguyên Tài nguyên là .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.