tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Nguyễn Hoài Bảo

Nội dung chính của chương 6 Nền kinh tế mở nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về mức độ mở của các nền kinh tế theo thời gian, thị trường hàng hóa và vai trò của tỷ giá, thị trường tài chính và vai trò của cán cân thanh toán. | Nền kinh tế mở The Open Economy Nguyễn Hoài Bảo Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế Phát triển - Đại học Kinh tế August 5 2010 Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 1 Nội dung bài giảng này Sự kiện mức độ mở cửa của các nền kinh tế theo thời gian Thị trường hàng hóa vai trò của tỷ giá Thị trường tài chính vai trò của cán cân thanh toán. Mô hình IS-LM mở rộng cho nền kinh tế mở hay còn gọi là mô hình Mundell - Fleming. Phân tích tác động của chính sách ngân sách và tiền tệ trong khuôn khổ của mô hình Mudell - Fleming. Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo 2 X GDP độ mở của các nền kinh tế theo thời gian. Mức độ mở cửa của một nền kinh tế có thể đo lường ở nhiều phương diện một trong những chỉ số phổ biến nhất là tỷ phần xuất khẩu hoặc nhập khẩu so với thu nhập. Macroeconomics Nguyễn Hoài Bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.