tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 12

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học khối d môn toán đề số 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 12 Phần chung cho tất cả các thí sinh 7 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y 2x-3 x -2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số . 2. Cho M là điểm bất kì trên C . Tiếp tuyến của C tại M cắt các đ-ờng tiệm cận của C tại A và B. Gọi I là giao điểm của các đ-ờng tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đ-ờng tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. Câu II 2 điểm 1. Giải ph-ơng trình 1 sin x sin x- cos x sin2 x 2cos2 14 1 x 2 2. Giải bất ph-ơng trình log2 4x2 -4x 1 -2x 2 x 2 log 2 lnx 0 2 . 3x lnx xv 1 ln x Câu III 1 điểm Tính tích phân J Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có AB AC a. BC a . SA a43 SAB SAC 300. Tính thể tích khối chóp . Câu V 1 điểm Cho a b c là ba số d-ơng thoả mãn a b c . Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 1 1 biểu thức P -. . I . va 3b vb 3c vc 3a Phần riêng 3 điểm Thí sinh chỉ đ ợe làm một trong hai phần Phần 1 hoặc phần 2 Phần 1 Theo chũơng trình Chuẩn Câu Via 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho cho hai đ-ờng thẳng dì 2x - y 5 0. d2 3x 6y 7 0. Lập ph-ơng trình đ-ờng thẳng đi qua điểm P 2 -1 sao cho đ-ờng thẳng đó cắt hai đ-ờng thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đ-ờng thẳng d1 d2. 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A 1 -1 2 B 1 3 2 C 4 3 2 D 4 -1 2 và mặt phẳng P có ph-ơng trình x y z-2 0. Gọi A là hình chiêú của A lên mặt phẳng Oxy. Gọi S là mặt cầu đi qua 4 điểm A B C D. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đ-ờng tròn C là giao của P và S . Trang 1 Câu Vila 1 điểm Tìm số nguyên d-ơng n biết O n2 32 O I I V k hi h AA k-l j tk . . n2n l -2n l MÌAÍÌÍ 2C2n i-3-2-2C2n i -1 k k C2n i -- 2n 2n Q 1 4U2UU Phần 2 Theo ch ơng trình Nâng cao Câu Vib 2 điểm 2 ỵ2 mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho Hypebol H có ph-ơng trình - 1. 16 9 Viết ph-ơng trình chính tắc của elip E có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của H và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của H . 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho PJx 2y-z 5 0 và đ-ờng thẳng X d y l .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.